Werken als Wounded Healer

De term 'Wounded Healer' komt in mijn ogen het dichtst in de buurt van hetgeen ik doe. Een Wounded Healer is iemand die zijn/haar eigen pijn heeft getransformeerd naar kracht en van hieruit anderen begeleid in hun transformatieproces.

Begeleidingsvorm

Op dit ogenblik werk ik hoofdzakelijk via individuele gesprekken. Empathie, verbinding en compassie staan hierin centraal. 

Let there be light ☀️

Licht heeft een ontzettend hoge vibratie. Bij begeleidingen draag ik er zorg voor dat er voldoende ruimte is voor licht. Het komt erop aan om donkere ervaringen te transformeren naar licht. Er is geen licht zonder duisternis. Er is geen duisternis zonder licht ✨


Je vindt hier verdere info omtrent tarieven en begeleidingsvormen


Wie meldt zich meestal aan bij mij

Mannen en vrouwen die mij komen voor begeleiding zijn vrijwel altijd hoogbegaafd en bevinden zich aan de vooravond van een transformatieproces. Ze voelen zich onbegrepen. Onbegrepen door de maatschappij, onbegrepen door familie, onbegrepen op de werkvloer, onbegrepen in relaties.

Ze kampen sterk met het gevoel dat 'er iets mis is' met hen. Niet zelden hebben ze al een uitdagend traject in de traditionele hulpverlening erop zitten.

Ik begeleid bewust zowel mannen als vrouwen. Ik vind die combinatie erg waardevol. Mannen en vrouwen kunnen veel leren van elkaar.

Heling in verbinding Social Balance Inge Vandecaetsbeek


Is aanvullende begeleiding nuttig?

In tegenstelling tot wat traditioneel opgeleide hulpverleners wel eens beweren, ben ik voorstander van een aanpak waarbij zoveel mogelijk hulpbronnen worden aangewend. De visie dat een cliënt best enkel en alleen hulpverlening bij een en dezelfde persoon volgt, is een visie die ik niet onderschrijf.

Zeker bij hoogbegaafden is een totaal-aanpak, een holistische aanpak waardevol. Bij een holistische, totaal-aanpak mag alles er zijn. Elke hulpbron die de hoogbegaafde steun biedt, mag er zijn. In welke vorm dan ook.

Zelf ben ik niet medisch geschoold. Wanneer ik merk dat er bijkomende therapie of medische hulp nodig is, zal ik jou dit ten allen tijde aangeven en kunnen we samen kijken voor een passende doorverwijzing. Ik ga hierin erg secuur te werk.

Als je (hoog)begaafd bent, hou ik er rekening mee dat de doorverwijzing past bij jou als persoon. Therapie volgen of medische bijstand ontvangen, verloopt immers anders bij (hoog)begaafde volwassenen. Ik kan je hierin wegwijs maken.

Een empathische en validerende aanpak

Validatie is in mijn optiek een cruciale factor bij het begeleiden van (hoog)begaafde volwassenen die traumatische ervaringen hebben beleefd. Validatie van ervaringen én validatie van gevoelens. Validatie is het tegenovergestelde van: 'Had je niet beter zo gereageerd?' of 'Zo erg was het toch niet?' of 'Ben je zeker dat het zo gegaan is?' Als een ervaring als traumatisch wordt ervaren door de getroffene, dan was de ervaring niet ok, ongeacht wat anderen daarvan vinden of hoe het bedoeld was. 

Verder is ruimschoots bewezen dat empathie een krachtige helende factor is in begeleidingsgesprekken. Empathie is een gave die bij mij aangeboren is en allicht nog versterkt is door hetgeen ik zelf heb meegemaakt. Een combinatie van nature (aard, aanleg) en nurture (omgevingsfactoren, hetgeen ik zelf heb meegemaakt).

Veiligheid, discretie bij Social Balance hoogbegaafdheid trauma transformatie


Veiligheid, discretie, compassie en respect

Wanneer we ons als kind miskend hebben gevoeld, ongehoord, ongezien, voelen we ons als volwassene vaak erg onveilig. De factor veiligheid is dan ook erg belangrijk bij begeleidingen. Zelf streef ik ernaar dat mensen zich zo veilig mogelijk voelen wanneer ze een gesprek met mij aangaan. Discretie, respect, compassie en vertrouwen zijn basisvoorwaarden, ook als er in groep ervaringen gedeeld worden.

Psycho-educatie omtrent de dynamieken van chronisch & complex trauma en hoogbegaafdheid 

Mijn hoogbegaafde brein heeft er nood aan om dynamieken te begrijpen vanuit het grotere geheel. Om die reden blijf ik mij constant verdiepen in hoogbegaafdheid en complex trauma. Ik verslind zowat elk boek omtrent trauma, volg congressen, opleidingen. Ik noem mezelf wel eens de wandelende trauma-encyclopedie.

De meeste mensen die bij mij komen, zijn net als mij (hoog)begaafd. Wanneer je je hierin herkent, kan je net als ik behoefde hebben aan verklaringen vanuit het grotere geheel. En behoefte aan een allesomvattende, holistische aanpak.

Tijdens een gesprek kan ik jou inzichten aanreiken. Ik merk erg vaak dat bewustwording omtrent traumadynamieken, omtrent het begrip (hoog)begaafdheid een ontzettend krachtige catalysator is voor verdere traumaheling en voor het nemen van toekomstige beslissingen.

Je kan me hier mailen

Holistische visie

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat lichaam, geest en ziel met elkaar verbonden zijn. Wanneer we lichamelijk niet goed functioneren, liggen er vaak onderliggende onverwerkte emoties aan de grondslag. Wanneer we ons mentaal niet goed voelen, gaat ons lichaam op termijn tegensputteren. 'Mens sana in corpore sano' zoals de Romeinse dichter Iuvenalis zo treffend schreef.

Bessel van der Kolk Traumasporen Inge Vandecaetsbeek Social Balance

Verder merk ik dat bij sommige cliënten stukken ziel erg diep gekwetst zijn. Soms lijkt het alsof stukken ziel verloren zijn gegaan.

Als eeuwige student blijf ik graag opleidingen volgen. In september 2019 start ik een opleiding tot Sjamanistisch Healer. Deze opleiding voelt voor mij als een mooie verbinding tussen oud en nieuw, tussen west en oost, tussen mens en natuur, tussen lichaam, geest & ziel. Een onderdeel van Sjamanistic Healing is 'soul retreival', het terughalen van stukjes ziel die verloren zijn gegaan.

Ik voel dat mijn werk steeds meer naar die kant zal evolueren. 


Samen ontdekken hoe waardevol je bent

Mensen die ik begeleid hebben 1 gemeenschappelijk kenmerk wanneer ze aankloppen bij mij: ze onderschatten zichzelf enorm. Ze hebben niet in de gaten hoeveel potentieel er in hen schuilt. 

Dat is typerend voor hoogbegaafde volwassenen die een uitdagende opvoeding en/of schoolcarrière hebben gehad. Ze onderschatten ze zichzelf mateloos. En ze zijn er ontzettend huiverig voor om zichzelf (hoog)begaafd te noemen. Om die reden heb ik (hoog)begaafdheid gereframed naar 'intens en complex'. In deze blog kan je meer lezen omtrent de intensiteit bij (hoog)begaafde volwassenen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/intensief-denken-leven-voelen-werken-zijn

Jouw hoogbegaafde aard omarmen en transformeren

Wanneer we samen ontdekken dat je hoogbegaafd bent, kijk ik graag samen met jou hoe je dit inzicht kan transformeren naar kracht. Ik merk steeds weer opnieuw dat erkennen, herkennen én het volledige omarmen van de waardevolle karaktereigenschappen van hoogbegaafdheid, zo ontzettend helend is. Het voelt als een soort van thuiskomen bij jezelf. 
 

Er is niks mis met jou


Een aanpak op maat 

Net zoals ieder mens uniek is, is iedere begeleiding uniek. Op dit ogenblik werk ik voornamelijk op individuele basis via verbindende, verhelderende, empathische gesprekken. Dit kan online, face-to-face of via email. De duur van een traject varieert. Jouw proces is hierin leidend.

Je kan me altijd mailen voor het vastleggen van een afspraak. Indien je liever eerst nog verdere uitleg wenst, kan je me dat ook aangeven via mail.

Stuur me hier een mailtje

Together we can do this ♥